مهارتی و انفجار

کاربر خوش اقبال علاقه مند به بازی انفجار در این راند مبلغ ۱۰ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان را به عنوان شرط ثبت کرد و در ضریب ٣٢.۵۳X مبلغ خود...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

کاربر خوش اقبال، در بازی انفجار و در این راند مبلغ ٧ میلیون تومان را به عنوان شرط ثبت کرد و در ضریب ١٠.٦٦X مبلغ خود را با موفقیت خارج...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

کاربر خوش شانس و ریسک پذیر بتکارت، در بازی انفجار و در این راند مبلغ ١٢ میلیون تومان را به عنوان شرط ثبت کرد و در ضریب ٩.٥٢X مبلغ خود...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

کاربر خوش اقبال و ریسک پذیر بازی های مهارتی موفق شد در بازی جذاب پلینکو با فقط ثبت ١٠٠ هزار تومان مبلغ ٩٩ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان برنده شود....

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

کاربر خوش اقبال علاقه مند به بازی انفجار در این راند مبلغ ٥٠ هزار تومان را به عنوان شرط ثبت کرد و در ضریب ٣٣٢.٢١X مبلغ خود را با موفقیت...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

مبلغ شرط: ١٢ میلیون تومان / ضریب راند: ١٢.١٥X / ضریب کش اوت کاربر: ١١.٩X / برد نهایی: ١٤٢ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر مبلغ ١٠ میلیون و ٢٤٠ هزار تومان را ثبت و در ضریب ١١.٧١X مبلغ خود را کش اوت کرده بود. در این دور از بازی انفجار...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

این کاربر خوش اقبال در بازی انفجار مبلغ ١٢ میلیون تومان ثبت کرده بود و در ضریب ١٠.٧٢X این مبلغ را خارج کرده بود. ضریب این بازی تا ١٨.٧٧X بالا...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

ضریب این دست تا ٦٥٤٥.٢X بالا رفت و کاربر ریسک پذیر ما در ضریب ٤٥٨٩.١١X مبلغ خود را کش اوت کرد. در بازی انفجار شانس خود را برای برد های...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

ضریب این دست تا ١٦٦٧٩.٧٩X بالا رفت و کاربر ریسک پذیر ما در ضریب ٦٨٢٤.٣٢X مبلغ خود را کش اوت کرد. در بازی انفجار شانس خود را برای برد های...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

ضریب این دست تا ١٥.١٩X بالا رفت و کاربر در ضریب ٧.٠٧X مبلغ خود را کش اوت کرد. در بازی انفجار شانس خود را برای برد های چند ده میلیونی...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

Betcart Players ClubCopyright © 2023. All rights reserved.
chat-icon