کازینو زنده

در این راند از بازی محبوب رولت، کاربر خوش شانس بتکارت با انتخاب عدد ۵ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر علاقمند به بازی های کازینویی بتکارت، عدد ٢٣ را به عنوان عدد برنده پیش بینی کرد که علاوه بر نتیجه درست و به دست آمدن این...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر عدد 25 را انتخاب کرده بود که این عدد، جزو اعداد بونوس دست هم بود به همین دلیل ضریب برد آن تا 700 بالا رفت. مبلغ...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر علاقمند به بازی های کازینویی بتکارت، عدد ٠ را به عنوان عدد برنده پیش بینی کرد که علاوه بر نتیجه درست و به دست آمدن این...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی محبوب رولت، کاربر خوش شانس بتکارت با انتخاب عدد ٨ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی رولت، کاربر با انتخاب عدد ٥ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن دست شرط خود را...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی رولت، کاربر با انتخاب عدد ٣٣ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن دست شرط خود را...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی محبوب رولت، کاربر خوش اقبال با انتخاب عدد ٢٠ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن دست...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی محبوب رولت، کاربر با انتخاب عدد ٣ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن دست شرط خود...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر خوش شانس بتکارت عدد ٣٥ را به عنوان عدد برنده پیش بینی کرد که علاوه بر نتیجه درست و به دست آمدن این عدد در چرخش...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر خوش اقبال بتکارت عدد ٢٦ را انتخاب کرد که علاوه بر نتیجه درست و به دست آمدن این عدد در چرخش رولت، با توجه به اینکه...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند کاربر خوش اقبال بتکارت عدد ٣١ را انتخاب کرد که علاوه بر نتیجه درست و به دست آمدن این عدد در چرخش رولت، با توجه به اینکه...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

بونوس قهرمان فعال یک بونوس سخاوتمندانه گردشی است. این بونوس‌ها به صورت گردشی با مبلغ بالا ایجاد شده ا‌ند تا از نظر اصولی و منطقی‌ قابل اجرأ باشند. هدف از...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

در این راند از بازی محبوب رولت، کاربر خوش شانس بتکارت با انتخاب عدد ٣١ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

کاربر خوش اقبال و دوست دار بازی رولت، در این دست با انتخاب عدد ٢ موفق شد این پیروزی بزرگ را به دست آورد. این بازیکن روی عدد بونوس آن...

ادامه مطلب و ارسال سوالات و نظرات ...

Betcart Players ClubCopyright © 2023. All rights reserved.
chat-icon